Росен Марков - Цитати

Български сатирик, автор на романа "Боже, избави България"! В тази категория има 176 цитата, подредени в 18 страници.

Този свят е прекалено враждебен, и всеки ден трябва да му се прави молебен...
Росен Марков

Молитвата изречена от все сърце и душа към Бога, с цел да помогнете на болен човек, е много по-силна от всички пари и лекарства на света!
Росен Марков

Джендърлъка е като Османлъка! Задължително минава през Истанбул...
Росен Марков

Парите са средство за постигане на всеобщата задлъжнялост! А Банките и Църквата са механизмите, чрез които се получава заробването на човечеството! Щото Бог е Любов! Алилуя...
Росен Марков

На куклите конците,
обикновено ги дърпат парите...
Росен Марков

Правителство на споделената отговорност, означавало прави каквото искаш, аз ще се правя, че нищо не виждам...
Росен Марков

Живота е едно тежко заболяване, за което единственото правилно лечение е Смъртта...
Росен Марков

Лесно е да умреш за България!
Трудно е да живееш в нея, особено днешната!
Росен Марков

Страхът поражда омраза! Не бийте децата си, а ги обичайте!
Росен Марков

Държава, която външни сили и назначават чужденец за цар, е робска и позор за Свободата!
Росен Марков