Ювенал - Цитати

Децим Юний Ювенал е един от най-известните римски поети — сатирици. Основната идея на неговата сатира е протест срещу властта на парите. Много сентенции на Ювенал са станали крилати фрази. В тази категория има 31 цитата, подредени в 4 страници.

Мъдростта не би казала нещо, което е противно на природата.
Ювенал

Знатността е само и единствено в доблестта.
Ювенал

Мъдростта побеждава съдбата.
Ювенал

Така искам, така повелявам, вместо доводи - да бъде моята воля.
Ювенал

И каквато е тя, нека се осмели такава и да изглежда.
Ювенал

С пръст затисни си устата.
Ювенал

По-здрав е от риба.
Ювенал

Да обръщаш черното на бяло.
Ювенал

По-лесно се понасят нанесените оскърбления, отколкото нанасяните.
Ювенал

Общественото мнение щади ястреба и наказва пиленцето.
Ювенал