Истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели.
Латинска поговорка

Подобни

Медицината е най-благородното изкуство.
Латинска поговорка

Горко на победените.
Латинска поговорка

Да започнем с най-важното.
Латинска поговорка

Краткият живот на човека е достатъчно дълъг, за да се живее добре и честно.
Латинска поговорка

Съдбата обича смелите.
Латинска поговорка

Жребият е хвърлен.
Латинска поговорка

Старите хора стават за втори път деца.
Латинска поговорка

Човек за човека е вълк.
Латинска поговорка

Когато расте богатството, расте и алчността.
Латинска поговорка

Богатството е там където са приятелите.
Латинска поговорка