Силен е този, който дава, а не онзи, който взема.
Борис Балкх

Подобни

Свободен е този, който не е оковал собствения си мироглед с чужди идеи!
Борис Балкх

Изобилието от достойнства е твърде голям недостатък.
Валентин Домил

Ненавиждам всички системи, освен Слънчевата!
Виктор Шендерович

Извинете, че не Ви познах, но толкова съм се променил!
Оскар Уайлд

Не е за чудене, че който не е цвете за мирисане, обича да му кадят тамян.
Станислав Йежи Лец

В какво вярвам? В бога, ако съществува.
Станислав Йежи Лец

Великите личности по-скоро рушат, отколкото създават.
Освалд Шпенглер

Човек поскъпва според цената, която плаща.
Станислав Йежи Лец

Изпитвам само едно огромно затруднение - да се изразявам.
Лудвиг Витгенщайн

Този, у когото има въображение, но няма знания, има крила, но няма крака.
Жозеф Жубер