Когато не правите нищо, по-добре е да си почивате.
Стоян Благов Миленков

Подобни

Кой съм аз, та да презирам себе си.
Стоян Благов Миленков

Понеже сме благословени със земя и вода, вечно си правим... кал.
Стоян Благов Миленков

Не се съгласяваме и не одобряваме много неща, само защото предварително не са ни питали.
Стоян Благов Миленков

Ако много искаш, дават ти да се разбереш.
Стоян Благов Миленков

Модерни болести: гьонсорат и перде.
Стоян Благов Миленков

Най-изкусно ни хвалят точно истинските ни врагове.
Стоян Благов Миленков

Човек може да измами само тези, които му вярват.
Стоян Благов Миленков

Децата винаги смятат родителите си за несъвършени.
Стоян Благов Миленков

Животът става по-лек, ако човек приема недостатъците на хората като нещо нормално.
Стоян Благов Миленков

Какво от това, че говорят зад гърба ви - важното е да сте пред тях.
Стоян Благов Миленков