Едно от основните определения на принципа на честта е, че никой не трябва със своите постъпки да дава на когото и да било предимство над себе си.
Георг Хегел

Подобни

Първите отношения, в които по необходимост индивидът влиза с другите, това са семейните отношения. Тези отношения наистина имат и правна страна, но тя е изцяло подчинена на моралната страна, на принципа на любовта и доверието.
Георг Хегел

Навикът е субективна необходимост.
Георг Хегел

Истината е казана на място и на време, когато е послужила за осъществяване на делото.
Георг Хегел

Идеал е всяка действителност в своята най-висша истина.
Георг Хегел

Най-сериозната потребност е потребността от познаването на истината.
Георг Хегел

Който иска да постигне великото, той трябва да умее да се ограничава. Който, напротив, иска всичко, той в действителност нищо не иска и нищо не постига.
Георг Хегел

Човек трябва да уважава самия себе си и да счита себе си достоен за най-висшето. Той не бива в своите помисли да преувеличава величието и мъжеството на духа.
Георг Хегел

Каквото човек прави, такъв е и самият той.
Георг Хегел

Ако казват истината само за да настояват на своето, без оглед на бъдещия успех, то това е вече излишно, защото истината е необходима не за да се изказват за работата, а за да я свършат.
Георг Хегел

За да има моята постъпка морална ценност, тя трябва да е свързана с моето убеждение. Аморално е да се прави нещо от страх пред наказание или за придобиване от другите на добро мнение за себе си.
Георг Хегел