Продавачът на идоли не се кланя на боговете - той знае от какво са направени.
Конфуций

Подобни

Работи над пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.
Конфуций

Който иска да потуши страстите, като ги задоволява, той гаси огън със слама.
Конфуций

Не се бойте от промените. Най-често се случват когато са необходими.
Конфуций

Изисквай повече от себе си и очаквай по-малко от останалите. Така ще си спестиш много нерви.
Конфуций

Проклятие е да живееш в интересни времена.
Конфуций

Да управляваш значи да поправяш. Ако ръководиш хората справедливо, кой ще посмее да не е справедлив.
Конфуций

Добрите думи са отрова, горчивите - цяр.
Конфуций

В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.
Конфуций

Любовта е началото и края на нашето съществуване. Без Любов няма живот. Затова Любовта е това пред което се прекланя мъдрият човек.
Конфуций

Животът е наистина прост, но ние настояваме да го направим сложен.
Конфуций