По-добре да знаеш как да практикуваш добродетелите, отколкото да знаеш как да ги описваш.
Епиктет

Подобни

Да правиш всичко само за себе си съвсем не означава да постъпваш против общото благо.
Епиктет

Мъдрецът се предпазва от самия себе си така, както се предпазва от неприятеля и разузнавача.
Епиктет

Поддаващият се на някакъв порок има склонност да порицава другите.
Епиктет

Въпреки, че познавам много богаташи, аз въобще не съм богат.
Епиктет

Колкото повече твоят събеседник се заблуждава, толкова по-важно и желателно е той да разбере и оцени онова, което ти искаш да му докажеш.
Епиктет

Колкото са по-редки удоволствията, толкова са по-приятни.
Епиктет

Разумното възпитание дори и злия по натура го прави или по-малко лош, или дори добър; то развива до известна степен и най-затъпелите способности и по възможност очовечава най-ограничената и дребнава натура.
Висарион Белински

За да има моята постъпка морална ценност, тя трябва да е свързана с моето убеждение. Аморално е да се прави нещо от страх пред наказание или за придобиване от другите на добро мнение за себе си.
Георг Хегел

Всичко добро е прекрасно, когато е в хармония, в съответствие със самото себе си. Неестествено и преждевременно развилите се деца - са нравствени уроди. Всяка преждевременна зрелост прилича на насилване в детството.
Висарион Белински

Добро се върши и със зла умисъл.
Венцеслав Константинов