Днес повечето здрави и уж нормални българи гледат безучастно как пред очите им се стопява без всякакъв смисъл, смисълът на живота им. И се чувстват като безстопанствени кучета, изпъдени от държавата, която не иска да чуе за своята държавност.
Румен Леонидов

Подобни

От телевизорите ни учат как се убива, как по-силният пребива другия, какво е пълна секс програма и привикваме да зяпаме, без да мислим. И мислим като онова, което зяпаме.
Румен Леонидов

Празноглавието е в нас, там трапезното щрака с пръсти в ритъма на чалгата, вдъхновена от Музата на софрата, сякаш сме създадени единствено заради удоволствията, които търговците в храма на демокрацията лъстиво ни предлагат.
Румен Леонидов

Натрупаното народно недоверие към собствените властници и отвращението ни към всичко, свързано с тях, вече избива в безсилна завист и омраза към бавната и затлъстяла Западна Европа.
Румен Леонидов

Изглежда след ... години умора обществените нагласи са силно разколебани спрямо успешното прилагане на европейските практики у нас. И на повечето българи като че ли им писна да се преструват на европейци.
Румен Леонидов

Хората влизат в живота ти и излизат от него. Някои си струва да задържиш и даже да се бориш за тях, но други трябва да пуснеш да си тръгнат.
Това е много важен урок, приятелю. Трябва да намериш начин да разбереш кой е до теб, за да даде стойност на живота ти, и кой е до теб, за да я отнеме. Ако някой ти я отнема, откажи се от него. Дошло е времето да си тръгне. Ако има емоции, които те ограбват - откажи се от тях.
Джон Елис

Хората не винаги се нуждаят от съвет. Понякога се нуждаят от ръка, която ще поддържа. Ухото, което ще слуша, и сърцето, което ще разбере.
Константин Хабенски

Ние сме това, което ни харесва.
Ерик Ериксон

Човекът е човек, независимо колко малък.
Доктор Сюс

Толкова е лесно да обвинявате всички, които са наблизо, ако човекът, на когото сте наистина ядосан, просто не е наблизо.
Айлин Гоудж

Циниците също са идеалисти, просто с твърде високи искания.
Ален де Ботон