Най-щастливите хора не е задължително да имат най-доброто - те просто взимат само най-доброто от това, което имат.
Елчин Сафарли

Подобни

Верността трябва да се цени.
Елчин Сафарли

Ти си моята най-голяма победа над гордостта.
Елчин Сафарли

Болката е част от щастието.
Елчин Сафарли

Есен е единственото време от годината, което учи.
Елчин Сафарли

На улицата те не свалят очилата. Слънцето не би трябвало да вижда отчаянието в нейните очи.
Елчин Сафарли

При мечтите няма срок на годност.
Елчин Сафарли

Понякога е по-добре да не знаеш, как свършва всичко.
Елчин Сафарли

Да дишаш свободно е най-важно от всичко, но често не оценяваме най-ценното.
Елчин Сафарли

Всяка жена търси своето отражение в очите на мъжете.
Елчин Сафарли

Жените са една особена нация. Силна, издръжлива при всякакви обстоятелства.
Елчин Сафарли