Спомените приличат на месо, което може да се приготви по двадесет различи начина: плътта е една и също, но се променя нейният вид, привкус и вкус.
Морис Дрюон

Подобни

Великата омраза изисква равен противник.
Морис Дрюон

Хората които са двулични винаги са склонни да подозират другият в този порок.
Морис Дрюон

Отдих от властта се дава само при поражение.
Морис Дрюон

Ние сме жертвите на онези чувства, които другите имат за нас.
Морис Дрюон

Човек никога не се нуждае от правила повече, отколкото когато е оставен сам на себе си.
Морис Дрюон

Шпионин зад стените на крепостта струва колкото цяла армия в крепостните стени.
Морис Дрюон

Великата ненавист изисква за себе си равен противник.
Морис Дрюон

Той достигна високо положение, но това съвсем не означаваше, че той беше необикновен човек.
Морис Дрюон

Дружбата се ражда бързо на война.
Морис Дрюон

- За да бъдеш нещастен, трябва да знаеш какво е щастието, нали?
Морис Дрюон