Истинско могъщество придобиваме, когато се подчиним на любящото, хармоничното и доброто в нас и не допускаме врагове в съзнанието си.
Уейн Дайър

Подобни

Вслушвай се в онези вътрешни сигнали, които ти помагат да направиш Верния избор - няма значение какво мислят околните.
Уейн Дайър

Стареенето е само заучен начин на съществуване.
Уейн Дайър

Ти си общият сбор от всичко, което си постигнал, благодарение на собствения си избор до този момент.
Уейн Дайър

Започнеш ли да лекуваш вътрешното си Аз, променяш имунната си система.
Уейн Дайър

Просветлението се състои в спокойното приемане на това, което съществува.
Уейн Дайър

Ти си едновременно непрестанно туптящо сърце и отделен удар на сърцето в тялото, наречено човечество.
Уейн Дайър

Ако нещо действа някъде, то действа навсякъде.
Уейн Дайър

Каквото дадем, това ни се връща.
Уейн Дайър

Идваш на този свят с малко голо телце, а ако имаш късмет, напускаш го в голямо сбръчкано тяло.
Уейн Дайър

Настоящето е работещото звено на твоя живот.
Уейн Дайър