Цени думата. Всяка може да бъде твоята последна.
Станислав Йежи Лец

Подобни

Това, че той е умрял още не доказва, че той е живял.
Станислав Йежи Лец

Свободата не трябва да се симулира.
Станислав Йежи Лец

Конституцията на държавата трябва да бъде такава, че да не нарушава конституцията на гражданина.
Станислав Йежи Лец

Когато мита става реалност, чия е победата - на материалистите или идеалистите?
Станислав Йежи Лец

Даже в неговото мълчание имаше граматически грешки.
Станислав Йежи Лец

Човек превъзхожда машината и по това, че може да се продаде сам.
Станислав Йежи Лец

Страшен е дъхът на епохата, в която не може да се диша.
Станислав Йежи Лец

Отдавна вече златният телец се е превърнал в дойна крава.
Станислав Йежи Лец

Което е право, трябва да е винаги на своя страна.
Станислав Йежи Лец

Внимавай - когато славата ти хвърля блясък, твоите врагове имат предимство - дебнат в сянка.
Станислав Йежи Лец