То е любов и още нещо. Нещо, за което си струва да се живее. Човек не може да живее за любовта, за друг човек обаче може.
Ерих Мария Ремарк

Подобни

Научиш ли например някое куче да яде картофи и му дадеш след това парче месо, то пак ще се нахвърли на месото, защото това му е в природата. Същото е и с човека: дай му мъничко власт и той веднага се нахвърля на нея. То си идва от само себе си, защото човекът е преди всичко звяр и само отгоре, като филия с мас, е намазан с малко човещина.
Ерих Мария Ремарк

Твоят човек не е този, с когото ти е добре - може да ти е добре със стотици хора. Твоят човек е този, без когото ти е зле!
Ерих Мария Ремарк

Любовта заслепява мъжа и прави жената по-зорка.
Ерих Мария Ремарк

В намеренията си човек винаги отива далеч. В изпълнението си обаче, не!
Ерих Мария Ремарк

Когато се разделят, хората винаги говорят фалшиви думи, винаги лъжат, понеже в такъв момент истината се превръща в ненужна жестокост, докарваща им единствено горест и отчаяние, че не са съумели да се сбогуват по друг начин...
Ерих Мария Ремарк

Само свободата си не губи! Тя е по-ценна от любовта. Винаги обаче човек разбира това едва когато е късно.
Ерих Мария Ремарк

Наближава вечер, тоест време, когато зверовете търсят самота, а хората другари.
Ерих Мария Ремарк

Чудото винаги ни чака някъде, в близост до отчаянието.
Ерих Мария Ремарк

Само когато окончателно се разделиш с един човек, започваш истински да се интересуваш от всичко, което го засяга. Това е един от парадоксите на любовта.
Ерих Мария Ремарк

- Знаеш, че винаги съм само с теб.
- Знам.
- Останалите бяха... просто неспокойство...
- Да... Знам...
Ерих Мария Ремарк