Жената може да обича така, сякаш никога няма да си тръгне. Но един ден може да си тръгне така, сякаш никога не е обичала.
Моника Белучи

Подобни

Всяка жена обича да бъде любима!
Моника Белучи

Красотата е проблем за жените в два случая - когато не притежават красота. И когато не притежават нищо друго освен красота...
Моника Белучи

Глупостта не е пречка ако ти си възпитана и знаеш как да използваш красотата си.
Моника Белучи

Хората могат да простят на човека ум, даже и талант, но красотата - никога.
Моника Белучи

Красотата за жените става проблема само в два случая: когато я няма и когато няма нищо освен красота.
Моника Белучи

Истинските моменти на удоволствие в моя живот са тогава когато ям в компания на своите приятели.
Моника Белучи

Женствеността е хармония, естественост и чувственост.
Моника Белучи

Съзнанието на човечеството прогресира в технически смисъл, но не и в смисъл на чувственост.
Моника Белучи

Човешкото знание значително и израснало в сферата на технологиите, но не и в сферата на чувствата.
Моника Белучи

На всяка жена и харесва да бъде обичана.
Моника Белучи