На богаташа и петелът му снася.
Турска поговорка

Подобни

Сряда предвещава идването на четвъртък.
Турска поговорка

Умряло магаре от вълци се не плаши.
Турска поговорка

Качил се глупакът на кон и се помислил за господар.
Турска поговорка

Вържи си здраво камилата, пък после я остави Аллах да я пази.
Турска поговорка

Неканения гост кучетата го посрещат.
Турска поговорка

Когато един клоун се намести в дворец, той не се превръща в цар! Дворецът се превръща в цирк!
Турска поговорка

Има и от лошото по-лошо.
Турска поговорка

Не разчитай на съдбата.
Турска поговорка

Този, който яде, когато стомахът му е пълен, сам си яде здравето.
Турска поговорка

Едно време, като слушах как старите хора в моя край разговарят помежду си, имах чувството, че си разменят златни монети... Сега, като слушам как всички ние разговаряме помежду си, имам чувството, че си разменяме книжни левчета, с които нищо не можеш да купиш! И може би тъкмо заради това, че нищо не може да се купи с тях, си ги разменяме така щедро помежду си!
Толкоз за едно левче.
Йордан Радичков