Този, който яде, когато стомахът му е пълен, сам си яде здравето.
Турска поговорка

Подобни

Учим се от чуждите грешки, а повтаряме своите.
Веселин Георгиев

Детето започва да говори дълго преди да е произнесло първата си дума.
Освалд Шпенглер

Идеите на обществото са в повечето случаи недостойни и долни. Тъй като нему се падат, кажи-речи, само скандали и крайно непристойни деяния, то оцветява в същите краски едва ли не всички постъпки и думи, за които узнава. ...
Никола Себастиан Шамфор

Колкото повече данни за нас има в информационните банки, толкова по-малко съществуваме.
Хърбърт Маршал Маклуън

Гений е този, който прави и мен самия гениален.
Пол Валери

Никой не се учи от чуждите грешки - затова правят свои.
Валентина Беднова

Ограничеността на ума води към твърдоглавие; ние не вярваме лесно това, което е отвъд нашия кръгозор.
Франсоа дьо Ларошфуко

И царят трябва да бъде достоен за трона.
Арменска поговорка

Какъв ефект на перспективата! Един човек ми закрива целия свят.
Станислав Йежи Лец

Социализмът, както и неговият брат атеизмът, е произлязъл от отчаянието, като противопоставяне на западния католицизъм в морален смисъл, за да замести изгубената морална власт на религията, за да утоли духовната жажда на възжаднялото човечество и да го спаси не с Христа, а пак с насилие.
"Идиот", Фьодор Достоевски