Цитати за брат

В тази категория има 536 цитата, подредени в 54 страници.

...децата копират по-възрастните си по много начини и не бива да се очаква "джентълменство" от син, ако баща му, брат му и дядо му изобщо не са джентълмени.
Мариана Милейко

Ние, поведенчески, се различаваме от нашите по-традиционни братя по начина, по който характеризираме агентите в икономиката.
Ричард Тейлър

За да се грижим добре за себе си, трябва да се върнем и да се погрижим за раненото дете в нас. Трябва да практикувате да се връщате при раненото си дете всеки ден. Трябва да го прегърнете нежно, като голям брат или голяма сестра. Трябва да говориш с него, говори с нея. И можете да напишете писмо до Малкото дете във вас, от две или три страници, на което разпознавате присъствието му и ще направите всичко възможно, за да излекувате раните му.
Тик Нят Хан

Човекът е преди всичко творец. А братство може да се нарече само общност от хора, които се трудят заедно.
Антоан дьо Сент-Екзюпери

Изчаках брат ми и не разговарях с никого и никой не разговаряше с нея, защото тя винаги е била едно от онези тихи, полу-изостанали момичета, с които не можеш да говориш, без да бъдеш въвлечен във водовъртеж от тъпи истории.
Джуно Диас

Смъртта е приятел, а сънят е брат на смърта.
Джон Стайнбек

Бях млад и уплашен и жадувах за уважение и неговия грозен братовчед, одобрение, така че направих каквото ми беше казано.
Шърман Алекси

Може би животът ми може да бъде значим - не в голям мащаб като брат ми, а за няколко души.
Мин Джин Ли

Всяка литература, която отказва да ходи в братска редица заедно с науката и философията, е литература човекоубийствена и самоубийствена.
Шарл Пиер Бодлер

Видях с очите си в един окоп как хората се хвърляха под баражния огън, за да спасят котка, или трупаха дажби със седмици, за да ги разделят после братски с бездомно куче. Ето още един пример за това, че войната събужда у хората не само най-жестоките, но и най-нежните и топли чувства.
Тимур Вермеш