Цитати за изпитанията

В тази категория има 79 цитата, подредени в 8 страници.

Приятелството - това е растение което расте бавно, и преди всичко за да заслужи своето име, то трябва да премине през изпитания и да издържи множество превратности на съдбата.
Джордж Вашингтон

Е, изпитанията са част от човечеството, а градинарите имат своя дял и във всеки случай е по-добре да бъдете изпробвани от растения, отколкото от хора, тъй като с растенията знаете, че вие грешите и с хората винаги става обратното - и кой е сред нас, който не е усетил болките на наранена невинност и е знаел, че са тежки?
Елизабет фон Арним

Женската любов издържа изпитанията на времето, логиката и обстоятелствата.
Стив Харви

Любовта не означава да се заключвате или да се криете там, където всичко е перфектно. Любовта е да се изправим заедно пред света и неговите изпитания, дори и да се провалиш.
Соман Чейнани

...и изведнъж, след дълги изпитания, вие ще откриете, че това не е така ужасно, както изглежда всъщност.
Ричард Файнман

Даже честният човек понякога не издържа тежестта на изпитанията.
Стефани Майър

Помагаме на хората да се свържат с целта, за която са създадени - да прославят живия Бог, насочваме сърцата им към Суверенния, който е по-голям от техните изпитания и по-добър, отколкото биха могли да си представят. Трябва да покажем несравнения Спасител, който умря вместо нас, побеждавайки греха, смъртта и ада в процеса.
Боб Кауфлин

Всяка вяра има нужда от време на време от изпитания.
Ник Хорнби

Последните изследвания показват, че тези, които са преминали през изпитания... са много по-щастливи от тези, на които не им е било трудно през живота им.
Соня Любомирски

Аз съм стар, а старите хора, без значение какви изпитания са изправени, се опитват да се смирят, утешавайки се с мисълта, че не са само те...
Мурасаки Шикибу