- Пух, какво е прегръдката?
- Това е целувката на сърцата, Прасчо!
Мечо Пух

Подобни

Този прием е прием в чест на едного, който е направил Нещо, и всички ние знаем кой е той. И това е прием в негова чест, защото е направил Нещото...
Мечо Пух

Малко внимание, малко мисъл за другите - и всичко би изглеждало иначе!
Мечо Пух

Не може да седиш в твоя ъгъл на гората, чакайки другите да дойдат при теб. Понякога трябва и ти да ходиш при тях.
Мечо Пух

Колкото повече, толкова повече!
Мечо Пух

Всяко нещо струва друго нещо!
Мечо Пух

Ако ти живееш сто години, аз искам да живея сто години без един ден, така че никога да не живея без теб.
Мечо Пух

- Как се пише любов? - попита Прасчо.
- Тя не се пише, тя се чувства... - отвърна Пух.
Мечо Пух

Наистина, и наполовина не е така интересно да преживяваш такова вълнуващо нещо като наводнение, ако няма с кого да го споделяш.
Мечо Пух

- Ще бъдем ли приятели завинаги? - попита Прасчо.
- Дори и за по-дълго! - отговори Мечо Пух.
Мечо Пух

Има дни, в които не е важно как се пише вторник.
Мечо Пух