В началото бе Словото, а накрая - Празнословието.
Станислав Йежи Лец

Подобни

Да се борим за правото на изключение. Нека изключението потвърждава правилото, но само ако иска.
Станислав Йежи Лец

Пътепоказателите могат да превърнат шосето в лабиринт.
Станислав Йежи Лец

Точен изстрел: да не уцелиш човека.
Станислав Йежи Лец

Какво деформира облика ми? Преголемите думи.
Станислав Йежи Лец

Помнете, когато дяволът желае да ритне някого, никога няма да го ритне с конското си копито, а с човешки крак.
Станислав Йежи Лец

Колкото по-богата фантазия има човек, толкова по-беден се чувства.
Станислав Йежи Лец

Ама че мазници са онези сатирици, които се надсмиват над такива добродетели на народа каквото той не притежава.
Станислав Йежи Лец

Само великите могат да позволят на противниците си да надигнат глава!
Станислав Йежи Лец

Ех, да имахме толкова слушатели, колкото подслушвачи!
Станислав Йежи Лец

И празен, запечатаният плик сдържа тайна.
Станислав Йежи Лец