Хората често действат по такъв начин, че вредят на другите и, изглежда, често са подкрепяни от признаците на нанесена вреда на другите.
Бъръс Фредерик Скинър

Подобни

Повече наказание, отколкото е необходимо, е скъпо и може да потиска дори желаното поведение, докато по-малко наказание е прахосничество, защото просто няма никакъв ефект.
Бъръс Фредерик Скинър

Добрите неща в живота трябва само да се направят правилно зависими от продуктивния труд.
Бъръс Фредерик Скинър

Човек никога не разчита единствено на себе си. Макар че се справя ефективно с нещата, той задължително зависи от онези, които са го научили да го прави.
Бъръс Фредерик Скинър

Когато силните подкрепители вече не действат, местата им се заемат от по-слабите.
Бъръс Фредерик Скинър

Начинът, по който действат позитивните подкрепители, е по-важен от количеството им.
Бъръс Фредерик Скинър

Проблемът е да се планира свят, който ще бъде харесван не от хората такива, каквито са сега, а от онези, които ще живеят в него. ... Свят, който ще бъде харесван от съвременните хора, ще увековечава статуквото.
Бъръс Фредерик Скинър

Свободното време отдавна се асоциира с художествена, литературна или научна продуктивност. Човек трябва да има свободно време, за да се отдаде на тези дейности и само достатъчно охолно общество може да ги подкрепя на широка основа. Самото свободно време обаче не води задължително до изкуство, литература и наука. Необходими са специални културни условия.
Бъръс Фредерик Скинър

Гневните избухвания често изчезват, когато повече не получават внимание, агресивното поведение се облекчава, когато се положат грижи нищо да не се печели от него, а преяждането се контролира, когато храните се правят по-малко вкусни.
Бъръс Фредерик Скинър

Проблемът е да се накарат хората не да бъдат по-добри, а да се държат добре.
Бъръс Фредерик Скинър

...Ние не отдаваме почит на поведение, което е под очевиден неприятен контрол, макар че може да е полезно.
Бъръс Фредерик Скинър