Крушата не може да роди ябълка.
Сръбска поговорка

Подобни

Който вечеря с вино, закусва с вода.
Сръбска поговорка

Гарван гарвану око не вади.
Сръбска поговорка

Треските не падат далече от дънера.
Сръбска поговорка

Много баби, хилави деца.
Сръбска поговорка

Ние и руснаците сме 200 милиона.
Сръбска поговорка

Бог високо, Русия далеко.
Сръбска поговорка

Само дърво, което има дълбоки и здрави корени може да израсте нависоко и да устоява на бурите. Дори когато е само на хълма.
Борис Балкх

Ще познаете интелигенцията по изкуството. Тези, които го творят, разбират, ценят.
А не е ли природата съвършеното изкуство?
Инав

Морето с лъжица не се изчерпва.
Българска поговорка

Най-високи са морските вълни, които се блъскат в дъното.
Венцеслав Константинов