Капитализмът е поразителното вярване, че най-нечестивите от хората ще направят най-нечестивите неща за най-доброто благо от всички.
Джон Кейнс

Подобни

С разпадането на паричната икономика практиката на международния бартер става все по-разпространена.
Джон Кейнс

Идеите, а не интересите, са опасни за доброто или злото.
Джон Кейнс

След като започне съмнението, то се разпространява бързо.
Джон Кейнс

Пазарите могат да останат ирационални по-дълго, отколкото можете да останете платежоспособни.
Джон Кейнс

Когато фактите се променят, променям мнението си - какво правите вие, сър?
Джон Кейнс

Може би е исторически вярно, че нито един обществен ред никога не загива, освен от собствената си ръка.
Джон Кейнс

Когато някой ме убеди, че греша, променям мнението си.
Джон Кейнс

Иска ми се само да пия повече шампанско.
Джон Кейнс

Би било глупаво при формирането на нашите очаквания да придадем голяма тежест на въпроси, които са много несигурни.
Джон Кейнс

Световната мъдрост учи, че е по-добре репутацията да се провали конвенционално, отколкото да успее нетрадиционно.
Джон Кейнс