Тези, които имат по-широки хоризонти, имат обикновено по-лоша перспектива.
Станислав Йежи Лец

Подобни

Колко последни думи си оспорват коя от тях да е първа.
Станислав Йежи Лец

Помнете - човекът няма избор. Той трябва да бъде само човек.
Станислав Йежи Лец

Който е попаднал на пътеката на мисълта, нека не позволява да го надушат кучетата!
Станислав Йежи Лец

Не стига да вярваме в човека, трябва да сме сигурни в него.
Станислав Йежи Лец

Винаги трябва да бъдеш това, което си. Конят и без кавалерист си е винаги кон. Кавалеристът без кон си е просто човек.
Станислав Йежи Лец

Не говори лоши неща за човека. Той слухти вътре в теб.
Станислав Йежи Лец

Дори съвсем елементарните хора подлежат на разлагане.
Станислав Йежи Лец

Не е позволено да клюмва глава онзи, който е коронясан с трънен венец - ще му падне.
Станислав Йежи Лец

Истинският мъж е мъж дори тогава, когато е гол.
Станислав Йежи Лец

Всички хора са актьори. Откъде да се вземе за всички репертоар?
Станислав Йежи Лец