Този, който се бори с нас, укрепва нашите нерви, изгражда нашите навици и способности. Нашият враг - наш съюзник.
Едмънд Бърк

Подобни

Всички монарси са тирани в политиката, всички индивиди са бунтовници в душите.
Едмънд Бърк

Красноречието се цени високо в демократичните държави, а сдържаността и благоразумието - в монархиите.
Едмънд Бърк

В основата на добрите дела лежи добрия порядък.
Едмънд Бърк

Ако народът се бунтува, той не е от стремеж да вземе чуждото, а от невъзможност да съхрани своето.
Едмънд Бърк

За посредствените умове единствения надежден критерий за мъдростта служи успеха.
Едмънд Бърк

Спестяванията се състоят не в спестяванията, а в избора.
Едмънд Бърк

За религията няма нищо по-лошо от безразличието, тъй като безразличието е крачка към безбожието.
Едмънд Бърк

Този, който не се оглежда назад, не гледа напред.
Едмънд Бърк

Колкото повече е властта, толкова по-опасна е злоупотребата с нея.
Едмънд Бърк

Властта постепенно ни лишава от всички наши вродени добродетели.
Едмънд Бърк