Цитати за България

В тази категория има 17 цитата, подредени в 2 страници.

Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде уважавана и тачена от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне.
Ванга

Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен.
Васил Левски

О, Българийо, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе! Никога не си ни тъй необходима, както когато те изгубим безнадеждно!...
Иван Вазов

Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.
Атанас Буров

Ако славянското население на днешна България достигне когато и да е господство в страната, тогава поради същата нужда, както в Сърбия, ще възникне и в неговата среда антируска прогресивна партия, каквато неизбежно се е зараждала всеки път, когато някоя част от Турция е оставала полунезависима.
Карл Маркс

Всяка буква
Много думи крие тишината -
иска да ги изрече във слово.
Тръгнала с любов от двама братя
всяка буква ражда се отново...
После се подрежда в свойто място,
радост и светлик да бъде само -
в думички България и щастие,
в най-красивата ни дума: Мамо...
Азбука от вяра и надежда
прави всяка стъпчица по-лека.
Щом науката се пише с нежност,
сбъдва се човешкото в човека...
Много думи греят във душата -
искат с обич да се облекат.
В светлите мечти на двама братя
всяка буква се превръща в път.
Мира Дойчинова

Нито един народ по целия свят не е демонстрирал такава скорост на модернизация за последните 20-години като японците и българите.
Теодор Рузвелт

Българинът е муха със самочувствието на аероплан.
Димитър Подвързачов

Аз, бидейки убеден партизанин, че ние трябва да улесняваме свободното настаняване и използуване на капитала в България, ще гледам с лошо око и ще критикувам всички постановления на законопроекта, които в моите очи представляват оръжие, изковано и насочено, за да пречи на свободната циркулация, на свободното използуване на капитала в България.
Атанас Буров

Че аз съм щастливец, това го знае цяла България; но туй, което никой не знае, то е, че днес нямах четиридесет и пет стотинки да си купя тютюн. Това обстоятелство никак не ми попречи обаче да съхраня своето царствено величие.
Алеко Константинов