Ювенал - Цитати

Децим Юний Ювенал е един от най-известните римски поети — сатирици. Основната идея на неговата сатира е протест срещу властта на парите. Много сентенции на Ювенал са станали крилати фрази. В тази категория има 26 цитата, подредени в 3 страници.

С пръст затисни си устата.
Ювенал

По-здрав е от риба.
Ювенал

Да обръщаш черното на бяло.
Ювенал

По-лесно се понасят нанесените оскърбления, отколкото нанасяните.
Ювенал

Общественото мнение щади ястреба и наказва пиленцето.
Ювенал

Мъдрият има граници дори за добродетелта си.
Ювенал

Нищо, което не е приятно за слуха или зрението, не трябва да пристъпва прага на къщата, в която има дете.
Ювенал

Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо внимание.
Ювенал

Любовта към парите расте толкова, колкото растат и самите пари.
Ювенал

Злото на мир продължителен ние търпим: връхлетял ни е луксът, дори от война по-жесток.
Ювенал