Въпреки обичая на повечето бащи по онова време - додето обядват, да държат прави децата си, уж да ги научат на почит към старите - Марко винаги туряше своите на софрата. Също и кога имаше гости, той викаше синовете си да присъствуват. "Нека да добиват господарски нрави - обясняваше той, - а не да се дивят и гушат пред хората като Анко Разпопчето." Анко Разпопчето се спряпаше от срам, колчем срещнеше човек в панталони от черно сукно.
Иван Вазов

Подобни

На любовта трябва да се наложи карантина, както на холерата и чумата, от които Тя прави по-големи опустушения...
Иван Вазов

Да имаш милост към немилостивите е така подло, както да я очакваш от тях...
Иван Вазов

О, Българийо, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе! Никога не си ни тъй необходима, както когато те изгубим безнадеждно!...
Иван Вазов

Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко бяха. И твойто име само кат мълвяха, умираха без страх.
Иван Вазов

Много хора, роби на стомаха и съня, прекарват живота си без образование и възпитание - като просяците; при това - въпреки природата - тялото им служи за наслаждение, а душата им е само в тягост.
Салустий

Гордият изисква от себе си повече, отколкото от другите; а надменният се поставя по-високо от другите.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

На хората им е по-лесно да държат на езика си горещ въглен, отколкото тайна.
Сократ

Хората са неразумни, нелогични и егоистични, въпреки това, обичай ги!
Майка Тереза

Всичко е изгубено, ако лошите хора се вземат за пример, а добрите - за подигравка.
Питагор

Хората уж толкова си приличат, а в действителност са толкова различни един от друг. Всеки е специален и притежава такива уникални черти, за които не знае. Но когато се научиш да виждаш това, което другите не могат, можеш да видиш красотата, криеща се в останалите.
"Шест стъпки на раздялата", Х. Р. Гагъм