Словенски мъдрости и поговорки

В тази категория има 2 цитата.

Не изливай вчерашната вода, докато не налееш днешната.
Словенска поговорка

Чест, закон и око не търпят шеги.
Словенска поговорка